Monday, May 2, 2011

AKO'Y SUSUNOD KAHIT SAAN (I'll Go Where You Want Me to Go)

This post is for my very dear friend Maricon.  I love you!  (For other readers, scroll down for English)


AKO'Y SUSUNOD KAHIT SAAN
by Mary Brown and Charles Prior

Kahit saan pagutusan Niya, Kusa akong susunod;
Sa patag o kabundukan man, Lagi nang maglilingkod.
Pagtawag Niya kung aking marinig, Puso'y agad tutugon;
Ako'y susunod--kahit na saan man--Sa iyo, aking Panginoon!

Koro:
Kahit na san, O Panginoon, Ikaw ay aking susundin--
Sa dagat, bundok o kapatgan man; Ikaw ay laging susundin.

Pagibig Niya'y ipahahayag Sa kapwang nalulumbay;
Ang aral Niya ay ihahatid Sa taong naliligaw.
O Dios, ang patnubay Mong kay inam Sa t'wina'y kailangan ko;
Ang nais Mo ang lagi kong gaga win, Laging susunod sa Iyo.

Koro

Kahit hamak man ang gawain Sa malawak na mundo,
Buong sikap na maglilingkod Ako sa iyo, O Cristo.
Dahil sa ako ay Iyong tunay, Puso'y magtitiwala;
At ang nais ko'y ang kagandahan Mo Sa buhay ko ay mabadha.

Koro

I'll Go Where You Want Me to Go
by Mary Brown and Charles Prior

It may not be on the mountain’s height, or over the stormy sea;
It may not be at the battle’s front my Lord will have need of me;
But if by a still, small voice He calls to paths I do not know,
I’ll answer, dear Lord, with my hand in Yours,
I’ll go where You want me to go.
Refrain
I’ll go where You want me to go, dear Lord,
O’er mountain, or plain, or sea;
I’ll say what You want me to say, dear Lord,
I’ll be what You want me to be.
Perhaps today there are loving words which Jesus would have me speak;
There may be now, in the paths of sin, some wand’rer whom I should seek.
O Savior, if You will be my Guide, though dark and rugged the way,
My voice shall echo the message sweet,
I’ll say what You want me to say.
Refrain
There’s surely somewhere a lowly place in earth’s harvest fields so wide,
Where I may labor through life’s short day for Jesus, the Crucified.
So, trusting my all unto Your care, I know You always love me!
I’ll do Your will with a heart sincere,
I’ll be what You want me to be.
Refrain

1 comment: